COVID-19 - pomoc prawna

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi COVID-19. W ostatnim czasie uchwalono szereg regulacji prawnych (tzw. tarczę antykryzysową) wprowadzających liczne udogodnienia dla przedsiębiorców. Celem wprowadzanych przepisów jest ułatwienie przedsiębiorcom kontynuowania działalności gospodarczej w wyjątkowo trudnych warunkach gospodarczych.

Kancelaria oferuje wsparcie prawne związane ze stosowaniem regulacji tarczy antykryzysowej mieszczących się przede wszystkich w zakresie:

  1. regulacji tarczy antykryzysowej w zakresie prawa pracy (korzystanie z form wsparcia dla pracodawców określonych tarczą antykryzysową, zasady wynagradzania pracowników w związku z przestojem spowodowanym COVID-19, przeprowadzanie zwolnień wynikających z przyczyn związanych z COVID-19 itp.),
  2. regulacji tarczy antykryzysowej w zakresie prawa gospodarczego (np. wsparcie w zakresie organizacji funkcjonowania spółek w warunkach ograniczonych możliwości przemieszczania się, zapewnienie zgodnego z prawem przeprowadzenia zgormadzeń wspólników i posiedzeń zarządu na odległość).
  3. regulacji tarczy antykryzysowej dotyczących prawa zamówień publicznych (pomoc prawna zarówno dla zamawiających jak i wykonawców w kwestiach związanych z wpływem pandemii COVID-19 na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych),
  4. regulacji tarczy antykryzysowej w zakresie prawa podatkowego (stosowanie szczególnych zasad rozliczeń w podatkach dochodowych, rozliczenie podatków związanych z nowymi świadczeniami pracowniczymi i formami pomocy finansowej dla przedsiębiorców wynikających z tarczy antykryzysowej, stosowanie nowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości itp.).

Kancelaria doradza również w sprawach związanych z wykonywaniem umów cywilnoprawnych w warunkach pandemii COVID-19. Kancelaria doradza w sprawach dotyczących możliwości rozwiązania zawartych umów czy modyfikacji ich warunków. Oferujemy wsparcie w procesie renegocjacji warunków umowy, w tym również przez organizację procesu mediacji i reprezentację w tym zakresie swoich klientów.

Pomoc prawna w powyższym zakresie kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również do osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.