Kontakt

+48 796 230 136
kancelaria@michalstawinski.pl

Aleja Karkonoska 8 (pok. 814)
53-015 Wrocław

Porady on-line

Możesz uzyskać poradę on-line (e-mail, wideokonferencja, rozmowa telefoniczna). W celu uzyskania porady w tej formie skontaktuj się ze mną telefoniczne lub prześlij na adres e-mail lub przez formularz (zakładka „Kontakt” w menu u góry strony) opis problemu prawnego i pytanie. W odpowiedzi przekażę ewentualne pytania uzupełniające wraz z wyceną i danymi do płatności.W przypadku akceptacji wyceny, po uiszczeniu wynagrodzenia otrzymasz odpowiedź w uzgodnionym terminie (najczęściej od 1 do 3 dni roboczych).

FAQ

Czy kancelaria udziela porad prawnych przez internet?

TAK, istnieje możliwość udzielenia porady prawnej on-line. W tym celu należy przesłać dokładny opis sprawy na adres e-mail kancelarii. W odpowiedzi klient otrzyma wycenę z danymi do płatności wraz z ewentualnymi dodatkowymi pytaniami. Po otrzymaniu płatności i uzupełniających danych porada zostanie udzielona drogą elektroniczną w uzgodnionym terminie (najczęściej 1-3 dni robocze).

Po uprzednim uregulowani płatności za konsultacje istnieje możliwość konsultacji telefonicznej lub online.

Przed pierwszym spotkaniem należy zgromadzić szczegółowe informacje dotyczące przedstawianej sprawy oraz zabrać ze sobą dokumenty związane ze sprawą (np. wezwania, decyzje, wyroki, inne pisma). Do udzielenia porady prawnej wystarczające są kserokopie dokumentów. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy w niektórych przypadkach niezbędne mogą być ich oryginały.

Każda porada prawna jest udzielana za wynagrodzeniem. Jeżeli klient przedstawi swój problem i po otrzymaniu informacji o koszcie porady zrezygnuje z usługi prawnej, wówczas nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.