Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

prawo podatkowe

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku. Obowiązki związane z raportowaniem uregulowane zostały w sposób niejednoznaczny, co utrudnia ich realizację Jednocześnie jednak sankcje za niewywiązanie się z tych obowiązków są bardzo dotkliwe. Pomagamy przedsiębiorcom zidentyfikować i zminimalizować ryzyka w tym obszarze oraz pomagamy wywiązać się z nałożonych w tym zakresie obowiązków.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136