IP BOX i B+R

prawo podatkowe

Porozmawiajmy

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem w wdrożeniu ulgi IP BOX lub ulgi na działalność badawczo-rozwojową skontaktuj się ze mną przy użyciu formularza lub telefonicznie (+48 796 230 136). Na pytania mailowe odpowiadam najczęściej w ciągu jednego dnia roboczego.

Od początku obowiązywania ulgi IP BOX samodzielnie przeprowadziłem kilkadziesiąt procesów wdrożeniowych.

Ulgi podatkowe związane z działalnością badawczo-rozwojową

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest fundamentem stosowania dwóch ulg w podatku CIT oraz PIT: ulgi IP BOX i ulgi B+R. Ulga IP BOX pozwala na zastosowanie znacząco niższej stawki podatku dochodowego do części, a wyjątkowo nawet do całości dochodów osiąganych przez podatnika. Wbrew temu co może sugerować sformułowanie „działalność badawczo-rozwojowa”, szeroka definicja tego pojęcia zawarta w ustawach podatkowych pozwala na zastosowanie ulgi przez wielu, również małych przedsiębiorców niezajmujących się działalnością innowacyjną w potocznym rozumieniu.

Bezpiecznie rozliczenie tych ulg wymaga zazwyczaj procesu wdrożeniowego, który pozwoli wyeliminować ewentualne ryzyka podatkowe.

Ulga B+R

Ulga B+R pozwala podatnikowi na odliczenie od dochodu niektórych kosztów, które wcześniej odliczane były już od przychodu jako koszty uzyskania przychodu. Takie wydatki określa się jako tzw. koszty kwalifikowane. W przypadku jednostek posiadających status centrum badawczo-rozwojowego koszty takie można odliczyć nawet do wysokości 150%.

Ulga IP BOX

Od 2019 roku obowiązuje nowa, pięcioprocentowa stawka podatku dochodowego. Stawkę tą można zastosować do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. Intellectual Property Box, IP Box). W praktyce z rozliczenia na zasadach IP BOX może skorzystać między innymi wielu programistów. Ze względu na specyfikę regulacji prawnej IP BOX przed skorzystaniem z preferencji w wielu przypadkach warto złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości skorzystania z tego rozwiązania w konkretnym przypadku.

Przepisy ustawy o PIT określają katalog tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Pojęcie to obejmuje między innymi:

  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów i których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Działalność B+R również została zdefiniowana w ustawie w sposób bardzo szeroki. Wbrew temu co może sugerować określenie „działalność badawczo-rozwojowa”, nie chodzi wyłącznie o działalność związaną ze skomplikowanymi i drogimi badaniami. Kryteria definicji spełnia działalność prowadzona przez wielu mikro- i małych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają wymienione wyżej prawa potencjalnie mogą skorzystać ze znacząco niższej stawki podatkowej.  W większości przypadków nie będzie się to wiązało z uciążliwym, dodatkowym obciążeniem w zakresie prowadzonej księgowości. Zastosowanie przepisów o IP BOX wymaga jednak szczegółowej analizy i zaplanowania prowadzonych działań w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podatkowe polegające na możliwości zakwestionowania prawidłowości rozliczeń podatkowych, a tym samym na potencjalnej możliwości naliczenia podatnikowi znacząco wyższego podatku wraz z odsetkami.

Kancelaria oferuje usługi prawne obejmujące zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o IP BOX.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136