Rozwód i podział majątku a umowa kredytu

Jedne najczęstszych wątpliwości związanych z rozwodem i podziałem małżeńskiego majątku wspólnego dotyczą następstw rozwiązania małżeństwa dla zawartej umowy kredytu. Często dotyczy to przypadku, gdy małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania, z którego nie będą już wspólnie korzystać.
Więcej
czytaj więcej