Jak napisać pozew o rozwód? [WZÓR POZWU]

Do rozpoczęcia sprawy rozwodowej niezbędne jest złożenie we właściwym sądzie pozwu rozwodowego. Formalnie pozew taki może sporządzić każdy samodzielnie. Lepiej jednak skorzystać z pomocy profesjonalisty, np. adwokata od spraw rozwodowych. Co powinien zawierać pozew o rozwód?
Więcej
czytaj więcej

Kontrola przedsiębiorcy rozliczającego się w procedurze VAT marża

Organy skarbowe co raz częściej kontrolują przedsiębiorców obracających towarami używanymi i rozliczającymi się w systemie VAT marża. W tym obszarze rzeczywiście często występują nieprawidłowości. Praktyka pokazuje, że często nie dostrzegają ich również biura rachunkowe. Bezpodstawne stosowanie procedury VAT marża uszczupla natomiast wpływy z podatku VAT.
Więcej
czytaj więcej

Opodatkowane dochodu z dywidendy wypłaconej spółce jawnej

Wypłata dywidendy na rzecz spółki jawnej jako udziałowca lub akcjonariusza spółki kapitałowej może budzić wątpliwości w zakresie sposobu jej opodatkowania po stronie wspólników spółki jawnej. Wątpliwości może budzić to, czy dywidenda powinna zostać opodatkowana jako dochód wspólnika (osoby fizycznej) z działalności gospodarczej (podobnie jak inne przychody takiego wspólnika osiągnięte w ramach spółki), czy jako dywidenda.
Więcej
czytaj więcej

Rozwód i podział majątku a umowa kredytu

Jedne najczęstszych wątpliwości związanych z rozwodem i podziałem małżeńskiego majątku wspólnego dotyczą następstw rozwiązania małżeństwa dla zawartej umowy kredytu. Często dotyczy to przypadku, gdy małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania, z którego nie będą już wspólnie korzystać.
Więcej
czytaj więcej