Ewidencja na kasie fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej

W dobie rosnącego rynku e-commerce wielu przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojej działalności handlowej do Internetu. Sprzedaż internetowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale może także być ułatwieniem dla samych sprzedawców – w wielu przypadkach bowiem sprzedaż taka nie będzie podlegała rejestracji na kasie fiskalnej.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej

Zasadą w podatku VAT jest ewidencja sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Istnieje jednak szereg zwolnień z tego obowiązku, które regulujerozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podstawowym uproszczeniem jest zwolnienie ze względu na wysokość obrotu – przedsiębiorca nie musi rejestrować sprzedaży na rzecz osób prywatnych, jeżeli nie przekracza ona rocznie wartości 20 tys. złotych. Zwolnienie to jednak nie dotyczy wszystkich rodzajów działalności (obowiązkowej fiskalizacji już od pierwszej sprzedaży podlega przykładowo dostawa części samochodowych, elektroniki, perfum).

Oprócz tego w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono:• dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),• jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),• a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W takiej sytuacji płatności w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, w formie płatności kartą kredytową/debetową, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU, za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego – uprawniają do skorzystania z zwolnienia z kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów.

Co w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju?

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest rodzajem transakcji wewnątrzwspólnotowej. Ma ona miejsce w przypadku, gdy sprzedane towary są wysyłane lub transportowane przez polskiego podatnika do innego kraju Unii Europejskiej, przy czym dostawa następuje na rzecz osoby, która z tego tytułu nie jest obowiązana do rozliczenia podatku VAT od nabycia towaru, przykładowo na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Sprzedaż taka opodatkowana jest podatkiem VAT w Polsce do przekroczenia pewnego limitu sprzedaży na konkretny kraj UE, określanego indywidualnie przez każde państwo. Po przekroczeniu limitu podatek VAT ze sprzedaży należy rozliczyć w kraju odbiorcy. 

W praktyce istniały wątpliwości czy skoro przepisy ustawy o podatku VAT nakazują w takiej sytuacji obowiązkowo udokumentowanie sprzedaży fakturą, to czy taką sprzedaż należy dodatkowo rejestrować na kasie fiskalnej, w przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnień z ewidencji zawartych w rozporządzeniu.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaży nie trzeba dodatkowo rejestrować na kasie, a tym samym dokumentować paragonem. 

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa dzieje się tak dlatego, że:

Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Natomiast w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, skoro ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej nie mający obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem) ewidencja sprzedaży jest prowadzona (Interpretacja z 8 sierpnia 2018, 0114-KDIP1-3.4012.330.2018.1.ISK).

Zatem w przypadku sprzedaży towarów konsumentom za granicę, nawet jeżeli nie skorzystamy ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej związanego z płatnością na konto bankowe (przykładowo z powodu braku odpowiedniej ewidencji lub transportu towaru bez wykorzystania pośrednictwa kuriera lub poczty), ominie nas obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. Należy zwrócić uwagę, że stanowisko fiskusa w tym kierunku zmieniło się stosunkowo niedawno, gdyż w starszych interpretacjach wskazywał on na obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na kasie także w przypadku wystawienia faktury.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony