Procedury podatkowe

reprezentacja procesowa

Reprezentujemy i doradzamy klientom w ramach procedur podatkowych.

Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające to zazwyczaj pierwszy etap styczności podatnika z organami podatkowymi, gdy te mają wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych. Etap ten nie kończy się żadnym formalnym rozstrzygnięciem, jednak właściwe zaangażowanie podatnika na tym etapie w wielu przypadkach pozwala uniknąć zastosowania dalszych procedur.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe zazwyczaj poprzedzają postępowanie podatkowe. Kontrola nie kończy się decyzją, ale ustalenia poczynione w jej toku zazwyczaj wykorzystywane są wprost na etapie późniejszego postępowania podatkowego. We własnym interesie podatnik na tym etapie nie powinien pozostawać bierny i najczęściej uzasadnione jest wykazanie inicjatywy w wykazywaniu okoliczności istotnych dla podatnika.

Postępowania podatkowe

Postępowane podatkowe kończy się decyzją podatkową, która następie może być egzekwowana przez organy podatkowe.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136