Umowy w sprawie zamówień publicznych a COVID-19

Pandemia COVID-19 w wielu wypadkach wpływa negatywnie na realizację umów w sprawie zamówień publicznych. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, której konkretnymi przejawami mogą być kłopoty kadrowe, trudności z terminowymi dostawami i kłopoty z płynnością finansową, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa o COVID-19) wprowadzono mechanizm, który w założeniu ma ułatwić rozwiązanie problemów z realizacją umów zarówno wykonawcom jak i zamawiającym.
Więcej
czytaj więcej