W 2022 r. wzrośnie wysokość grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Maksymalna wysokość grzywien orzekanych za wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zależy od wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wzrasta do kwoty 3.010,- złotych. Konsekwentnie, wzrośnie również maksymalna wysokość grzywien. Jak wysoka grzywna będzie grozić za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w 2022 r.?
Więcej
czytaj więcej

Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym

Czynny żal stanowi sposób na uniknięcie kary za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Aby skutecznie złożyć czynny żal, należy w odpowiednim terminie ujawnić popełnienie czynu zabronionego oraz podać wszelkie istotne okoliczności dotyczące jego popełnienia.
Więcej
czytaj więcej