JPK_V7M zastąpi deklaracje VAT

Od 1 kwietnia 2020 pierwsi podatnicy złożą jeden plik JPK_V7M, który zastąpi deklaracje VAT-7 i dotychczasowe pliki JPK. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy nowelizującej, zmiana ma na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT. Uproszczenie będzie wynikało z przygotowania tylko jednego rozbudowanego pliku zawierającego wszystkie dane, oraz zlikwidowanie załączników do deklaracji (informacje z dotychczasowych załączników będą miały formę specjalnych oznaczeń w pliku JPK_V7M).

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Obowiązek składania JPK_V7M od 1 kwietnia będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców. Są to tacy przedsiębiorcy, których obroty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro, lub którzy zatrudniali co najmniej 250 pracowników. Natomiast pozostali podatnicy obowiązkowo będą składali nowe pliki JPK od 1 lipca 2020 r., chyba że wcześniej dobrowolnie przystąpią do składania rozliczeń w tej formie.

Podatnicy, którzy do tej pory składali deklaracje miesięczne, będą przesyłać do 25 dnia miesiąca następującego nowe pliki JPK_V7M, natomiast w przypadku podatników składających dotychczas deklaracje kwartalne, będą oni obowiązani do przesłania za dwa pierwsze miesiące kwartału plików JPK_V7K wypełnionych jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT, natomiast za ostatni miesiąc kwartału – pełnych plików JPK_V7K.

Nowe pliki JPK a mechanizm podzielonej płatności

Wejście w życie nowych plików JPK, które miały być z założenia uproszczeniem dla podatników, może jednak sprawić kłopot wielu przedsiębiorcom. W części ewidencyjnej wymagane jest bowiem oznaczenie otrzymanych i wystawionych faktur, które objęte zostały mechanizmem podzielonej płatności. Problem w tym, że w sytuacji ciągłej niepewności związanej z kwalifikacją danej transakcji jako podlegającej obowiązkowo MPP (a tylko takie powinny być oznaczone w nowym JPK), nabywcy niejednokrotnie decydują się na opłacanie wszystkich otrzymanych faktur za pomocą split payment, natomiast sprzedawcy często „na zapas” oznaczają adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” także faktury, które nie podlegają obowiązkowemu split payment – za takie dodatkowe oznaczenie nie ma sankcji.

Przed niektórymi podatnikami stoi zatem dodatkowy obowiązek polegający na ponownej analizie każdej otrzymanej czy wystawionej faktury w celu poprawnego ujęcia jej w JPK_V7M.

Obowiązkowy split payment

Przypomnijmy zatem kiedy zastosowanie obligatoryjne ma mechanizm podzielonej płatności.

W celu określenia, czy mamy do czynienia z obowiązkowym zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności konieczne będzie zbadanie czy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

 • należność ogółem, która wynika z faktury, przekracza 15 tys. zł (wartość brutto całej faktury),
 • co najmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Do towarów lub usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT należy zaliczyć w szczególności:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony