Ulga mieszkaniowa na zakup lokalu z komórką i garażem

W przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie, co do zasady podatnik uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Ustawa o PIT przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania – skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej – w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Określenie czym są wydatki na własne cele mieszkaniowe jest jednak źródłem wielu wątpliwości podatników.

Problem z identyfikacją wydatków na cele mieszkaniowe miała podatniczka, która po odziedziczeniu po śmierci rodziców nieruchomości, postanowiła sprzedać ją przed upływem okresu pięciu lat. W momencie sprzedaży nie obowiązywały jeszcze bowiem przepisy, zgodnie z którymi w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, pięcioletni okres jest liczony już od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od daty otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. 

Podatniczka za pieniądze otrzymane ze sprzedaży kupiła mieszkanie w stanie deweloperskim, które następnie wykończyła. Do lokalu przynależała komórka lokatorska i podziemny garaż będący częścią wspólną, w którym dobudowano antresolę. Kobieta wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w którym zapytała czy przynależna komórka lokatorska, która zwiększa udział w części nieruchomości wspólnej, oraz koszt wykonania antresoli w garażu do wyłącznego korzystania, mogą być zaliczane do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. 

Dyrektor KIS przyznał rację podatniczce wskazując, że zgodnie z ustawą o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia takie jak piwnica, strych, komórka, garaż, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal pomieszczenia. Zatem, zdaniem fiskusa, zakup komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o PIT. 

W stosunku do kosztów wykonania antresoli, organ uznał, że stanowią one wydatki na remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT, a zatem poniesienie takich kosztów także uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Opracowano na podstawie: 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.533.2020.2.MM.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony