Dłuższy termin na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej [COVID-19]

Ustawą wprowadzającą tzw. tarczę antykryzysową w związku z pandemią COVID-19 przedłużono termin na wydanie interpretacji podatkowej o 3 miesiące.

Przedłużenie terminu dotyczy wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej:

  1. złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r.
  2. złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Termin rozpoznania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może być wydłużony kolejny raz w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony