Mikrorachunek podatkowy obowiązkowy od 2020 – czym jest i jak go wygenerować?

Wraz z rozpoczęciem roku 2020 weszło w życie wiele zmian w podatkach. Jedną z nich jest zmiana wprowadzona w Ordynacji Podatkowej – obowiązek zapłaty podatku PIT, CIT i VAT za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego prowadzonego dla każdego podatnika.

Wpłat podatku na mikrorachunek będzie musiał dokonywać każdy podatnik, albo pracodawca-płatnik, posiadający NIP lub PESEL. Wpłaty na rachunki urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach będą już możliwe wyłącznie w zakresie podatków innych niż PIT, CIT i VAT. W takim przypadku należy dokonać wpłaty na rachunek urzędu skarbowego wskazany w wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). 

Należy pamiętać, że mikrorachunek będzie służył tylko do wpłat podatku – zwrot nadpłat i podatku będzie dokonywany na zasadach dotychczasowych, czyli przykładowo na ROR podatnika wskazany w CEDIG-1 lub NIP-8.

Numer mikrorachunku będzie taki sam niezależnie od zmiany miejsca zamieszkania, właściwości urzędu czy miejsca zamieszkania podatnika.

Jak sprawdzić numer mikrorachunku? 

Indywidualny numer mikrorachunku można wygenerować za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów.

Aby uzyskać numer mikrorachunku należy podać:

 • PESEL w przypadku osób fizycznych:
  •  nieprowadzących działalności gospodarczej
  • lub niezarejestrowanych jako podatnicy VAT;
 • NIP w przypadku podmiotów:
  • prowadzących działalności gospodarczą 
  • lub będących zarejestrowanymi podatnikami VAT
  • lub będących płatnikami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

W przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z innych źródeł, przykładowo z etatu czy z najmu prywatnego, konieczne będzie wygenerowanie mikrorachunku za pomocą NIP – indywidualny rachunek podatkowy jest jeden dla każdego podatnika i mimo technicznej możliwości wygenerowania osobnego rachunku na PESEL i na NIP, wpłaty podatku osób prowadzących działalność gospodarczą, także dotyczące podatku z innych źródeł, powinny być dokonywane na ten sam mikrorachunek (wygenerowany poprzez NIP).

Struktura mikrorachunku

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

Indywidualny rachunek podatkowy będzie składał się z 26 znaków, w tym:

 • dwucyfrowej liczby kontrolnej (LK),
 • numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku – wartość 10100071222 – będzie to wartość stała dla każdego rachunku, wskazująca na numer rozliczeniowy w NBP,
 • jednocyfrowej wartości określającej wygenerowanie rachunku na PESEL lub NIP (Y=1 – w przypadku użycia numeru PESEL, Y=2 – w przypadku posłużenia się nr NIP),
 • identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL podany prze generowaniu rachunku),
 • resztę numeru stanowić będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie rozliczania podatków, gdyż płatność podatków będzie następować bez konieczności wybierania oddzielnych rachunków, także w przypadku zmiany właściwości US. Zgodnie z obietnicami Ministerstwa Finansów wprowadzenie mikrorachunków doprowadzi także do szybszej obsługi płatności należności budżetowych.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony