Firma nie odliczy VAT od imprez integracyjnych, jeżeli uczestniczyli w niej członkowie rodzin pracowników

Kwestia odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie usług organizacji imprez integracyjnych od dawna budziła wątpliwość podatników, stąd duża liczba wniosków o interpretację składanych w tych sprawach. Faktury opiewają często na wysokie kwoty, a więc gra jest warta świeczki. O ile fiskus dozwala na odliczenie VAT od imprez organizowanych dla pracowników dostrzegając związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi firmy, o tyle w przypadku udziału w imprezie osób niebędących pracownikami, przykładowo członków rodzin – odmawia podatnikom prawa do odliczenia.

Brak związku z działalnością opodatkowaną

Fiskus co prawda przyznaje rację podatnikom, że organizacja pracowniczych imprez integracyjnych ma związek z działalnością gospodarczą firmy, ponieważ polepsza atmosferę pracy, pozytywnie oddziałuje na motywacje pracowników, a więc pośrednio wpływa na jakość świadczonej przez nich pracy, a co za tym idzie – na wysokość przychodu firmy. Co jednak w przypadku, gdy pracodawca organizuje festyn czy spotkanie integracyjne, na które pracownicy mogą zabrać także swoje dzieci i małżonków? Według podatników w takiej sytuacji prawo do odliczenia tym bardziej daje się uzasadnić integracyjnym charakterem spotkań, ponieważ uczestnictwo rodzin prowadzi do jeszcze większego zacieśnienia więzi zespołu i pracodawcy. 

Taka argumentacja nie przekonuje jednak fiskusa, który odmawia prawa do odliczenia w zakresie, w jakim w imprezie uczestniczyli członkowie rodzin. Przykładowo w interpretacji z 5 kwietnia 2019 r., 0114-KDIP1-1.4012.11.2019.7.KBR, Dyrektor KIS wskazał, że: obecność na imprezie plenerowej członków rodzin osób zatrudnionych czy też emerytowanych pracowników Spółki, nie przekłada się na poprawę osiąganych przez Wnioskodawcę obrotówOsoby te nie są związane w żaden sposób z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Trudno więc uznać aby obecność członków rodzin albo też emerytowanych pracowników Spółki w jakikolwiek sposób przyczyniła się do wzrostu sprzedaży, zmotywowaniu załogi do dalszej pracy, a tym samym do wzrostu efektywności pracy. 

Podobne stanowisko możemy znaleźć w interpretacji z 20 września 2019 r., 0111-KDIB3-1.4012.421.2019.1.AB.

Bezpieczniej nie odliczać?

Dodatkowo ani przepisy, ani fiskus, nie wskazują jak należy wskazać na potrzeby odliczenia podatku tę jego część, która dotyczy pracowników, a która pozostałych uczestników. Na fakturach widnieje zazwyczaj jedna kwota za całość usługi, a zatem wyliczenie podatku przypadającego na pracowników wedle własnego uznania pracodawcy z dużym prawdopodobieństwem będzie kwestionowane przez organy podatkowe podczas ewentualnej kontroli. Interpretacja przyjęta przez organy podatkowe prowadzi zatem do wniosku, że podatku VAT z faktur za imprezy integracyjne, w których uczestniczyli także członkowie rodzin pracowników bezpieczniej jest po prostu nie odliczać. Rozwiązaniem może także okazać się wystąpienie z wnioskiem o interpretację w celu przyporządkowania kwoty podatku do odliczenia.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony