Branża HR z ulgą B+R

Działalność badawczo rozwojowa kojarzy się najczęściej z ośrodkami badawczymi i laboratoriami, jednak niesłusznie, ponieważ rozstrzygnięcia zarówno organów podatkowych jak i sądów jasno wskazują, że ulgę B+R może rozliczyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości czy branży, w której działa. Istotne jest, aby spełniał ustawowe warunki działalności badawczo-rozwojowej – co w praktyce nie jest trudne do osiągnięcia – oraz ponosił określone koszty.

Co może stanowić działalność badawczo-rozwojową?

Ulga badawczo-rozwojowa to preferencja podatkowa, za pomocą której przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 100% (centra badawczo-rozwojowe nawet do 150 %) kosztów, które zostaną uznane za koszty kwalifikowane do ulgi. W praktyce oznacza to podwójne odliczenie od podstawy opodatkowania pewnych kosztów. Ulga dostępna jest jednak tylko dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Zgodnie z ustawą o PIT i o CIT, działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Rozwijanie procesów usługowych

Ze względu na dość ogólną definicję, zidentyfikowanie działalności B+R było przedmiotem wielu wniosków o interpretacje składanych przez podatników.

W jednym z wniosków spółka z branży HR prowadząca procesy rekrutacyjne na zlecenie zewnętrznych firm zapytała Dyrektora KIS, czy działalność polegająca na stworzeniu i ulepszaniu platformy służącej procesom rekrutacji będzie uprawniała ją do skorzystania z ulgi.

Spółka w wskazała, że w ramach projektu stworzenia platformy nabywa, łączy i wykorzystuje dostępną wiedzę i umiejętności (w tym w zakresie procesu rekrutacji, dziedziny Human Resources oraz narzędzi informatycznych) do projektowania i tworzenia nowej oraz ulepszonej platformy systemowej wspierającej proces rekrutacyjny i jej poszczególnych funkcjonalności. Zdaniem firmy stworzenie platformy jest działalnością badawczo-rozwojową, ponieważ przyczynia się do polepszenia procesu świadczenia usług przez wnioskodawcę, ma charakter twórczy i metodyczny. Ze stanowiskiem tym zgodził się Dyrektor KIS.

Obecne stanowisko organów podatkowych, w stosunku do prezentowanego jeszcze w roku 2018, jest dla podatników o tyle korzystne, że łagodzi przesłanki konieczne do spełnienia definicji działalności B+R. Stanowisko to zostało przedstawione między innymi w wydanych w lipcu 2019 r. objaśnieniach Ministerstwa Finansów do przepisów o preferencyjnym opodatkowaniu IP BOX oraz o uldze B+R, w które wpisuje się omawiana interpretacja, potwierdzając, że z ulgi B+R można skorzystać nie tylko w przypadku wprowadzania nowych produktów lub usług, ale także w sytuacji optymalizacji procesów świadczenia usług.

Opracowano na podstawie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.328.2020.1.IM.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony