Ulga dla młodych komplikuje złożenie PIT-11

W związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2019 r. ulgi podatkowej PIT dla osób do 26 roku życia z przychodów uzyskiwanych przez nich z umowy o pracę i umów zlecenia (tzw. ulga dla młodych) pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji PIT-11 przez pracodawców.

Przypomnijmy, że w stosunku do osób, które nie złożyły oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku, pracodawcy byli zobowiązani do dalszego pobierania i wpłacania zaliczek na PIT na dotychczasowych zasadach do końca roku 2019. Od 2020 osoby te zostały także z mocy prawa objęte zwolnieniem, a w konsekwencji pracodawcy nie będą pobierali już zaliczek od wynagrodzeń wszystkich „młodych”. Pobrane do końca 2019 r. zaliczki będą natomiast podlegały zwrotowi jednorazowo jako zwrot nadpłaty po rozliczeniu rocznym jednak pod warunkiem, że PIT-11 został sporządzony prawidłowo.

Zamieszanie z formularzami

Dotychczas według informacji przekazywanych przez Krajową Informację Skarbową, w formularzu informacji PIT-11 w przypadku pracowników i zleceniobiorców, którzy nie złożyli oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia, pracodawca powinien wskazać dochody młodych pracowników jako zwolnione w części G, a kwotę pobranych zaliczek w części E. 

Spowodowało to, że płatnicy, którzy już złożyli informacje PIT-11 wskazując także przychody pracowników jako opodatkowane i ujmując je w części E, zmuszeni byli do korekty formularzy.

Jak prawidłowo wypełnić PIT-11?

Niedawno jednak na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana oficjalna instrukcja, która przeczy wcześniejszemu stanowisku KIS i urzędów skarbowych. Zgodnie z tą instrukcją, jeżeli płatnik nie stosował zwolnienia w trakcie roku, zarówno przychody jak i zaliczki powinny zostać wykazane w części E PIT-11. Nie należy wypełniać części G.

Zatem, jeżeli płatnik w trakcie roku stosował zwolnienie od podatku, to kwotę zwolnienia wykazuje w poz. 86 części G, z rozdzieleniem na przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 87) i przychód z umów zlecenia (poz. 88). 

Jeżeli natomiast płatnik pobierał zaliczki w związku z niezłożeniem przez pracownika oświadczenia, to wypełnia jedynie część E (przeznaczoną do wykazania dochodów, od których pobierał zaliczki na podatek), bez wypełniania części G, gdyż nie stosował zwolnienia od podatku. 

W przypadku, gdy przekroczony został limit zwolnienia lub pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu zwolnienia w trakcie obowiązywania przepisów o uldze, może także wystąpić konieczność wypełnienia zarówno części E jak i G formularza.

Płatnicy, którzy zdążyli już złożyć formularze według wskazówek KIS, będą musieli zatem złożyć korektę. Ci, którzy po interwencjach urzędów składali korekty PIT-11, będą musieli skorygować informacje po raz drugi.

Termin na złożenie informacji PIT-11 upływa 31 stycznia 2020 r.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony