Kasy fiskalne online od 2020 roku

Wraz z początkiem roku 2020 pierwsze grupy przedsiębiorców nie mogą już korzystać z kas fiskalnych starego typu. Zamiast nich ustawa o VAT przewiduje prowadzenie ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kas online.

Kolejne narzędzie w walce z luką w VAT

Nowe przepisy o kasach fiskalnych online wprowadzone zostały ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. 2019 poz. 675), która weszła w życie 1 maja 2019 r., jak również rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 poz. 816).

Wprowadziły one zupełnie nowy typ kas rejestrujących – tzw. kasy fiskalne online, z których dane będą przesyłane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu teleinformatycznego, do utworzonego specjalnie w tym celu Centralnego Repozytorium Kas. 

Repozytorium będzie zbierało dane o zawieranych transakcjach, do których dostęp uzyska Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie to zatem nowe narzędzie wykorzystywane przez KAS do celów kontrolnych i analitycznych.

Kto musi się przygotować na wprowadzenie kas online?

Eliminacja kas fiskalnych starego typu będzie odbywać się stopniowo – poszczególne grupy zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas online to:

 • Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy: 
  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych;
 • Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy:
  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy świadczący usługi:
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Okres przejściowy wprowadzający obowiązek u kolejnych grup zakończy się z początkiem roku 2023, odkąd prowadzenie ewidencji sprzedaży będzie już możliwe tylko na kasach fiskalnych online dla wszystkich przedsiębiorców.

Refundacja wymiany kas

Podatnicy, którzy dokonają wymiany kas fiskalnych w ustawowych terminach mogą liczyć w pewnym zakresie na refundację kosztów zakupu kas online. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od podatku VAT należnego kwoty wydanej na zakup kasy, do wysokości 700 zł. W przypadku, gdy kwota wydatku jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie – możliwe będzie uzyskanie zwrotu różnicy tych kwot.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony