Ustawa o tarczy antykryzysowej – przegląd zmian w podatkach [COVID-19]

W ustawie o tzw. „tarczy antykryzysowej” (ustawa o COVID-19), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 roku, wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu ulżyć podatnikom w trudnym okresie związanym z epidemią COVID-19.

W ustawie o COVID-19 znajdują się między innymi poniższe rozwiązania:

 1. Wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego PIT – odstąpienie od stosowania sankcji w przypadku złożenia deklaracji rocznej i zapłaty podatku do końca maja 2020 r. Jednocześnie na mocy ustawy złożenie deklaracji lub wpłata należnego podatku po 30 kwietnia 2020 r. będą równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu, a zatem organy podatkowe nie będą wszczynały w takim przypadku postępowania karno-skarbowego. Osobnym rozporządzeniem wydłużono także termin złożenia zeznania dla podatników CIT do 31 maja 2020 r.
 2. Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w trakcie roku podatkowego dla małych przedsiębiorców od marca 2020 r. 
 3. Odstąpienie w okresie epidemii i 30 dni po jej odwołaniu od pobierania opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem podatnikowi płatności podatku lub rozłożeniem zaległości podatkowej na raty.
 4. Możliwość rozliczenia, pod pewnymi warunkami, straty podatkowej wstecz, tj. odliczenie straty powstałej w roku 2020 od dochodu w rozliczeniu za rok 2019 poprzez korektę zeznania za rok 2019.
 5. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na cele związane z walką z COVID-19 bez limitu. Darowizny te muszą być jednak przekazane na rzecz konkretnych podmiotów:
  • podmiotów świadczących opiekę zdrowotną,
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 6. Wyłączenie stosowania ulgi na złe długi w PIT i CIT dla dłużników – pod pewnymi warunkami nie będą musieli oni powiększać dochodu o niespłacone zobowiązania.
 7. Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_V7M dla dużych podatników do 1 lipca.
 8. Wprowadzenie możliwości podjęcia przez radę gminy uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości za część roku 2020 lub przedłużeniu terminu płatności rat tego podatku dla wybranych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19.
 9. Przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy stawek na 1 lipca 2020 r.
 10. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT z 3 dni do dni 14.

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony