Terminy podatkowe związane z tarczą antykryzysową – PIT i CIT [COVID-19]

W ramach tarczy antykryzysowej (w tym też w wersji 2.0) w kalendarzu podatkowym wprowadzono nowe terminy. W poniższej tabeli uwzględnione są kluczowe terminy określone m. in. ustawą o COVID-19 oraz innymi przepisami „antykryzysowymi”.

PIT

TerminCzynność
30.04.2020Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i zapłata podatku.
30.04.2020Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane do tego terminu będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 200% przekazanej kwoty.
20.05.2020Zapłata podatku od przychodu od budynków za miesiące marzec-maj 2020 (dla podatników spełniających kryteria).
31.05.2020Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (bez sankcji karnoskarbowych i z możliwościà zapłaty podatku PIT bez odsetek).
31.05.2020Zapłata należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (bez sankcji karnoskarbowych).
31.05.2020Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane do tego terminu będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 150% przekazanej kwoty.
01.06.2020Zapłata zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników.
30.09.2020Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane do tego terminu będą mogły być odliczane w kwocie odpowiadającej ich wysokości.

CIT

TerminCzynność
30.04.2020Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane do tego terminu będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 200% przekazanej kwoty.
20.05.2020Zapłata podatku od przychodu od budynków za miesiące marzec-maj 2020 (dla podatników spełniających kryteria).
31.05.2020Termin na złożenie zeznania i zapłatę podatku.
31.05.2020Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane do tego terminu będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 150% przekazanej kwoty.
01.06.2020Zapłata zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników.
30.09.2020Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane do tego terminu będą mogły być odliczane w kwocie odpowiadającej ich wysokości.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony