Prawo karne gospodarcze

prawo podatkowe

Kancelaria adwokata Michała Stawińskiego świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, w tym również z prawa karnego skarbowego.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • reprezentację stron w postępowaniach karnych i karnych skarbowych na wszystkich etapach – zarówno jako pełnomocnik jak i jako obrońca,
  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną dla planowanego przedsięwzięcia lub zaistniałych stanów faktycznych,
  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136