Ceny transferowe (TP)

prawo podatkowe

Obowiązki związane z tzw. cenami transferowymi (z ang. transfer prices) to nieodłączny element transakcji realizowanych przez podmioty powiązane. Przedsiębiorcy i inne podmioty mogą być powiązane w różnych ujęciach: kapitałowym, zarządczym, kontrolnym itd. Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych ceny transferowe to takie ceny dóbr będących przedmiotem transakcji (towarów, produktów, usług), które są efektem ustaleń zawieranych pomiędzy powiązanymi podmiotami. Poziom cen transferowych dla danego dobra ze względu na powiązanie stron transakcji może różnić się od cen rynkowych i z tego powodu znajduje się w obszarze zainteresowania organów skarbowych.

Sposób ustalania cen transferowych (zarówno ich zawyżenie jak i zaniżenie w stosunku do poziomu rynkowego) może w znaczący sposób wpłynąć na wysokość zobowiązań podatkowych przedsiębiorców biorących udział w zawieraniu takich transakcji. Należy zatem przeprowadzić cały proces w taki sposób, by nie został on skutecznie zakwestionowany przez organy podatkowe. Podczas kontroli organ podatkowy zwraca uwagę m.in. na fakt, czy w efekcie zastosowania cen transferowych nie doszło do niezgodnego z prawem zaniżenia dochodów podatnika, a tym samym – wysokości podatku dochodowego należnego do zapłaty.

W ostatnich latach organy kontrolne nasiliły działania kontrolne w zakresie stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. Oprócz wykwalifikowanej kadry, obecnie organy te dysponują także rozwiązaniami z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych, które pozwalają na zidentyfikowanie obszarów i podmiotów szczególnego ryzyka.

Taki stan rzeczy oznacza, że pomoc doświadczonych specjalistów w zakresie prawa podatkowego, w tym cen transferowych, może okazać się niezbędna. Dzięki merytorycznemu wsparciu możliwe jest takie zaplanowanie przyszłych przedsięwzięć gospodarczych, które umożliwi zastosowanie cen transferowych w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem. W ramach świadczonych usług oferujemy takie działania jak: analiza dotychczasowej i planowanej polityki przedsiębiorstwa w obszarze cen transferowych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej (a także audyt dokumentacji istniejącej) oraz pomoc podczas kontroli i postępowań dotyczących cen transferowych.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136