Sprawy rozwodowe – podstawowe informacje

Jakie dokumenty będą potrzebne do sprawy rozwodowej?

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
  • inne dokumenty potwierdzające trwały rozkład pożycia (jeżeli istnieją).

Instrukcja jak uzyskać odpisy skrócone aktu małżeństwa i aktów urodzenia małoletnich dzieci jest dostępna na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego można założyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego. Jedynie wyjątkowo konieczne może być uzyskanie odpisów w urzędzie, w którym zostały one sporządzone.

 

Jakie opłaty wiążą się ze złożeniem pozwu o rozwód?

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600,- złotych. W przypadku zlecenia sprawy adwokatowi należy uiścić również opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17,- złotych). Honorarium za reprezentację w sprawie rozwodowej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem.

 

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy o rozwód zależy od wielu czynników i nie może być jednoznacznie określony. Jest on uzależniony m. in. od stopnia skonfliktowania małżonków. W przypadku rozwodu zgodnego sprawa może zakończyć się na pierwszej rozprawie (która odbywa się np. 2-3 miesiące od złożenia pozwu). W przypadku konfliktu, gdy konieczne jest przeprowadzenie wielu dowodów (np. przy orzekaniu o winie, gdy małżonkowie nie są w tej kwestii zgodni) czas trwania postępowania może się wydłużyć (np. do jednego roku).

 

Który sąd rozpoznaje sprawę rozwodową?

Pozew o rozwód rozpoznaje sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli nie ma takie miejsca wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Sprawy rozwodowe rozpoznaje sąd okręgowy.

 

O czym orzeka sąd w sprawie rozwodowej?

Sąd w sprawie o rozwód orzeka m. in. o:

  • winie w rozkładzie pożycia (na zgodny wniosek małżonków rozwód może być przeprowadzony bez orzekania o winie),
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktach z dzieckiem,
  • alimentach,
  • sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie mieszkają wspólnie.

 

 

Adwokat Michał Stawiński świadczy usługi prawne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym prowadzi sprawy rozwodowe. W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się przy pomocy formularza kontaktowego lub telefonicznie (tel. 796 230 136).

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony