Zdrada jako przyczyna rozwodu

Zdrada małżeńska stanowi jedną z naczęściej wskazywanych w sprawach rozwodowych przyczyn rozwiązania małżeństwa. Według badań przeprowadzonych przez CBOS 42% badanych uznało zdradę za wystarczająca przyczynę rozwiązania małżeństwa. Z drugiej jednak strony, nie zawsze fakt złamania wierności małżeńskiej pozwoli na orzeczenie rozwodu lub przypisanie małżonkowi wyłącznej winy.

Zdrada jako naruszenie obowiązków małżeńskich

Jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich jest dochowanie wierności.

Art. 26 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zdrada stanowi naruszenie tego podstawowego obowiązku i tym samym może prowadzić do rozkładu pożycia małżeńskiego. Zdrada jako naruszenie obowiązku wierności to nie tylko nawiązanie stosunków fizycznych z inną osobą. Naruszeniem wierności jest również nawiązanie silnej więzi emocjonalnej z inną osobą, nawet jeżeli małżonek nie utrzymuje z nią stosunków fizycznych. Chodzi tu o nawiązanie takiej relacji emocjonalnej, która jest typowa dla związku małżeńskiego. Taka relacja prowadzi najczęściej w sposób naturalny do oddalania się od siebie małżonków i stopniowego rozkładu pożycia między nimi we wszystkich obszarach wspólnego życia.

Podstawą do orzeczenia rozwodu nie może być zdrada, która została przebaczona. Małżonkowie często wybaczają zdradę i związek funkcjonuje dalej. W takiej sytuacji, małżonek nie może np. po kilku latach wskazać takiej zdrady jako przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zdrada małżonka jest naruszeniem obowiązków małżeńskich niezależnie od tego, czy ma miejsce przed czy już po rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ta różnica czasowa może mieć natomiast znaczenie dla orzeczenia o winie.

Zobacz też: Kiedy sąd może orzec rozwód?

Zdrada a orzeczenie o winie

Zazwyczaj zdrada kojarzona jest automatycznie ze zdarzeniem, które jest bezpośrednią przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego. W rzeczywistości sprawy są często bardziej skomplikowane. Oczywiście istnieją również takie sytuacje, w których w dobrze funkcjonującym związku jeden z małżonków dopuszcza się zdrady, której drugi małżonek nie jest w stanie przebaczyć. Wówczas, małżonkowi zdradzającemu najcześciej można przypisać wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Zobacz też: Kiedy sąd orzeka o winie w sprawie rozwodowej?

Często jednak zdrada jest częścią szerszego problemu w konkretnym związku małżeńskim. Małżonek może np. dopuścić się zdrady w następstwie długotrwałego zaniedbywania jego własnych potrzeb emocjonalnych i fizycznych w związku małżeńskim. Tego typu sytuacje również zdarzają się często. Wówczas może być tak, że wina rozkładu pożycia małżeńskiego zostanie przypisana przez sąd obojgu małżonkom (rozwód z winy obu stron).

Trzecia możliwa sytuacja to taka, gdy do nawiązania bliskiej relacji z inną osobą dochodzi już po faktycznym rozkładzie pożycia małżeńskiego. dotyczy to np. takiej sytuacji, gdy małżonkowie na skutek długotrwałej rozłąki całkowicie oddali się od siebie. W takiej sytuacji brak jest już więzi małżeńskiej. Następcze nawiązanie relacji z innym partnerem nie może być już traktowane jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego.


Adwokat Michał Stawiński prowadzi sprawy rozwodowe. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną w swojej sprawie, skontaktuj się się telefonicznie (+48 796 230 136) lub przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony