Kontrola przedsiębiorcy rozliczającego się w procedurze VAT marża

Organy skarbowe co raz częściej kontrolują przedsiębiorców obracających towarami używanymi i rozliczającymi się w systemie VAT marża. W tym obszarze rzeczywiście często występują nieprawidłowości. Praktyka pokazuje, że często nie dostrzegają ich również biura rachunkowe. Bezpodstawne stosowanie procedury VAT marża uszczupla natomiast wpływy z podatku VAT.
Więcej
czytaj więcej

Opodatkowane dochodu z dywidendy wypłaconej spółce jawnej

Wypłata dywidendy na rzecz spółki jawnej jako udziałowca lub akcjonariusza spółki kapitałowej może budzić wątpliwości w zakresie sposobu jej opodatkowania po stronie wspólników spółki jawnej. Wątpliwości może budzić to, czy dywidenda powinna zostać opodatkowana jako dochód wspólnika (osoby fizycznej) z działalności gospodarczej (podobnie jak inne przychody takiego wspólnika osiągnięte w ramach spółki), czy jako dywidenda.
Więcej
czytaj więcej